Bedrijvengids

Deze site werkt als volgt: Plaats uw aanvraag op Loopbaannederland.nl. Ontvang 3 gratis offertes/ reacties binnen 24 uur van de drie bedrijven die het beste matchen. Kies daaruit het beste bedrijf.

ttif & arbo
0 review
Amsterdam
  • Arbeidsdeskundig advies
  • Arbodienst en bedrijfsarts
  • PAGO
  • PMO
  • RIE
Contactpersoon
Marc Nordhauzen
Vestigingen
Amsterdam
Provincie
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant
Aangesloten bij
Bedrijfsgrootte
26-50
Korte introductie
Al ruim 45 jaar zijn wij actief op de markt van arbeidsmobiliteit. Garantie op succes, advies op maat en betrokkenheid. Samen met onze casemanagers krijgt u volledig grip op uw verzuim.
Specialismen
arbodienstverlening, preventie, eigen regie, detachering, re-integratie, outplacement
Profielschets

Al ruim 45 jaar zijn wij actief op de markt van arbeidsmobiliteit. Garantie op succes, advies op maat en betrokkenheid. Samen met onze casemanagers krijgt u volledig grip op uw verzuim.

Kijk ook op www.ttifenarbo.nl

Werkmethodes

In onze visie ligt aan verzuim een klacht of ziekte ten grondslag, maar is het uiteindelijke verzuim een keuze en dus een vorm van gedrag. Of iemand al dan niet de keuze maakt om te verzuimen wordt in belangrijke mate bepaald door de sociale omgeving. Het werk is hier een belangrijk component van. Factoren als arbeidstevredenheid, aanwezigheidsmotivatie en verzuimgelegenheid spelen een grote rol bij verzuim. Het is van belang om de belangrijkste indicatoren rondom verzuim in kaart te brengen. Door verder te kijken dan naar verzuim alleen is de verzuimaanpak het meest effectief. Onze aanpak is erop gericht om niet de ziekte, maar het (keuze)gedrag van medewerkers ter discussie te stellen en te beïnvloeden. De wijze waarop medewerkers zich binnen een organisatie gedragen, heeft immers invloed op de inzetbaarheid en productiviteit.

De verschillende rollen binnen onze aanpak:


Rol re-integratieadviseur
Spil in het proces is de re-integratieadviseur van ttif & arbo. De re-integratieadviseur (HBO of universitair geschoold) is een generalist die de deskundigheid in huis heeft om een groot deel van de werk gerelateerde zaken te signaleren en op te lossen. Daar waar meer deskundigheid nodig is, weet de re-integratieadviseur welke deskundige ingezet moet worden om een specifiek vraagstuk te beantwoorden. Vanzelfsprekend heeft de leidinggevende op de eerste dag contact met de zieke medewerker. Daarnaast heeft het onze voorkeur om tevens op de eerste dag van het verzuim een telefonisch consult te laten verrichten door de re-integratieadviseur. Wij stellen naar aanleiding van het telefonische consult met de zieke medewerker een concreet plan van aanpak op. Onze re-integratieadviseurs zijn in staat een goede inschatting te maken van verzuimende medewerkers die op korte termijn het werk zullen hervatten en medewerkers die uitgenodigd moeten worden voor nader onderzoek. Indien de re-integratieadviseur tot het oordeel komt dat de medewerker op korte termijn het werk zal hervatten, controleert hij de afspraken die de leidinggevende hierover met de medewerker heeft gemaakt. Acht de re-integratieadviseur nader onderzoek noodzakelijk dan wordt, in overleg met de klant, de juiste interventionist ingezet (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, bedrijfsfysiotherapeut, etc.).


Rol bedrijfsarts
Voor de bedrijfsarts is binnen ons concept een andere rol weggelegd dan bij traditionele arbodienstverlening. Gebleken is dat 80% van het verzuim in Nederland niet puur medisch is. De bedrijfsarts wordt op verzoek van de re-integratieadviseur dan ook alleen ingezet bij puur medische zaken en vervult een consultant rol. Waar wettelijk nodig is, stellen wij een probleemanalyse conform Wet Verbetering Poortwachter op om de belastbaarheid van de medewerker vanuit een medisch oogpunt te bepalen. De bedrijfsarts bezoekt de medewerker bij voorkeur thuis. Onze ervaringen hiermee zijn zeer positief. Medewerkers blijken vanuit de veilige thuisomgeving bereid meer informatie te delen. Daarnaast kan de bedrijfsarts de thuissituatie meenemen in zijn totale beoordeling. Uiteraard behoort een spreekuur door de bedrijfsarts op locatie ook tot de mogelijkheden. Wij werken daarnaast alleen met gecertificeerde bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen in opleiding of arboartsen maken geen onderdeel uit van ons team.


Rol arbeidsdeskundige
Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim en de oorzaak is naar de inschatting van de re integratieadviseur niet puur medisch, dan schakelen wij een arbeidsdeskundige in. Ook de arbeidsdeskundige bezoekt de medewerker bij voorkeur thuis. In een uitvoerig gesprek komen alle mogelijke verzuimoorzaken aan de orde. Het gaat dus veel verder dan alleen een medische benadering. De arbeidsdeskundige kijkt naar wat iemand wel kan (restcapaciteit). In een uitgebreid re-integratieadvies worden voorstellen voor eventuele interventies en een opbouwschema opgenomen. Dit advies dient als voorstel voor het plan van aanpak dat opgemaakt wordt door de werkgever en medewerker. Daarnaast kan de arbeidsdeskundige ingezet worden voor een driegesprek tussen leidinggevende of directie, de zieke medewerker en de arbeidsdeskundige.

Datum: 24-02-2024
Van:

Email:

Beoordeling

In 3 stappen vindt u snel en eenvoudig de meest passende dienstverlener!

Onze klanten beoordelen ons met uitstekend

Vindt snel en eenvoudig een passend bedrijf!

Onze klanten beoordelen ons met uitstekend

Gratis aanvraag plaatsen
Stap 1.

Gratis aanvraag plaatsen

Onze specialisten zoeken in
ons netwerk naar de
3 meest passende bedrijven.

Ontvang 3 gratis offertes
Stap 2.

Gratis offertes

Van deze bedrijven ontvangt
u binnen 24 uur 3 gratis &
vrijblijvende offertes.

Vergelijk en bekijk passende offertes
Stap 3.

Maak uw keuze

Vergelijk de offertes en
kies de beste prijs-
kwaliteitverhouding.

12863 opdrachten geplaatst. 1548 aangesloten bedrijven & professionals.

Uw behoefte

Zo werkt het

Gratis aanvraag plaatsen
Stap 1.

Gratis aanvraag plaatsen

Onze specialisten zoeken in
ons netwerk naar de
3 meest passende bedrijven.

Ontvang 3 gratis offertes
Stap 2.

Gratis offertes

Van deze bedrijven ontvangt
u binnen 24 uur 3 gratis &
vrijblijvende offertes.

Vergelijk en bekijk passende offertes
Stap 3.

Maak uw keuze

Vergelijk de offertes en
kies de beste prijs-
kwaliteitverhouding.