Hoogopgeleid Nederland is niet bang om baan te verliezen

Amsterdam, 19 oktober 2009

Ondanks de sombere economische situatie* vrezen hoogopgeleide Nederlanders nauwelijks voor hun baan: slechts 12% van deze groep is bang om zijn baan te verliezen. En zij hebben vertrouwen in de toekomst: een ruime meerderheid (76%) is zeker over zijn carrièrevooruitzichten.

Loopbaannederland.nl heeft TNS NIPO opdracht gegeven onderzoek te doen naar de invloed van de recessie op loopbaankeuzes. De recessie lijkt het vertrouwen dat hoogopgeleide Nederlanders hebben in hun carrière nauwelijks te deren. Dit geldt vooral voor werknemers uit de non-profit sector: zij schatten de toekomst aanzienlijk rooskleuriger in dan werknemers uit de profit sector. Van deze laatste groep is 71% zeker over zijn carrièrevooruitzichten, voor de werknemers uit de non profit sector bedraagt dit percentage 83%. Ook zijn werknemers uit de profit sector veel banger om hun baan te verliezen (20%) dan werknemers uit de non-profit sector (5%). Het soort contract lijkt ook een rol bij het vertrouwen in het baanbehoud te spelen: 20% van de werknemers met een bepaalde tijdscontract is bang zijn baan te verliezen, ten opzichte van 11% van de werknemers die een onbepaalde tijdscontract hebben.

Ook al hebben hoogopgeleide Nederlanders er vertrouwen in dat zij niet werkloos zullen raken, het is volgens hen momenteel geen ideale tijd om te wisselen van baan. Switchen brengt voor bijna de helft (48%) te veel risico met zich mee. En de ondervraagden gaan voor zekerheid: 60% vindt het hebben van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker dan het hebben van een droombaan en 59% gaat eerder voor zekerheid dan voor zijn droombaan.

De recessie zorgt ervoor dat hoogopgeleide Nederlanders zich meer gaan bezinnen op hun carrière: 24% denkt door de recessie meer na over zijn loopbaan en 16% is van mening dat zij door de recessie wel wat hulp kunnen gebruiken bij het maken van hun loopbaankeuzes. Ruim een kwart (26%) van de ondervraagden heeft spijt van een gemaakte loopbaankeuze. Het maken van deze verkeerde keuze hebben zij aan zichzelf te danken: vrijwel niemand heeft een loopbaanadviseur ingeschakeld. Maar bij nader inzien was dit wel handig geweest want dan was wellicht wél de juiste loopbaanbeslissing gemaakt.

* De werkloosheid in Nederland blijft toenemen. Uit gegevens van het CBS blijkt dat in het afgelopen kwartaal 5% van de beroepsbevolking werkloos was, in dezelfde periode van vorig jaar bedroeg dit percentage nog 3,8%.

Het veldwerk vond plaats van 23 september tot en met 1 oktober 2009. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een representatieve groep van 593 hoogopgeleide Nederlanders (n=593).